Belarusian Sex Phrasebook

Here are some words and phrases which you might need in Belarus.

Translation may not be 100% correct - Online translator has been used. Please fill in alphabetical order.

Words

 • again - znoŭ
 • all night - ŭsiu noč
 • anal sex - anaĺny seks
 • apartment - kvatera
 • Asia - Azija
 • ass - zadnica
 • bathroom - vannaja pakoj
 • beer - piva
 • big - vialiki
 • blonde - blandynka
 • blowjob - źmienicca
 • breasts - hrudzi
 • brothel - bardeĺ
 • brunette - brunetka
 • bus - aŭtobus
 • come - pryjechać
 • condom - preziervatyŭ
 • discount - znižka
 • English - anhlijskaja
 • erotic massage - eratyčny masaž
 • Europe - Jeŭropa
 • facial - asabovaj
 • from behind - zzadu
 • gay - hiej
 • girl - dziaŭčyna
 • half an hour - paŭhadziny
 • hotel - hateĺ
 • hour - hadzinu
 • left - zlieva
 • lesbian - liesbijanka
 • massage - masaž
 • oil - aliej
 • old - stary
 • oral sex - araĺny seks
 • orgasm - arhazm
 • pay after - zaplacić paslia
 • penis - pienis
 • pimp - sutenior
 • prostitute - prastytutka
 • prostitution - prastytucyja
 • pussy - šapikach
 • right - prava
 • safe sex - biaspiečny seks
 • shower - duš
 • silicons - silikon
 • sixty-nine - šesćdziesiat dzieviać
 • small - nievialiki
 • sperm - spierma
 • street - vulica
 • taxi - taksi
 • The United States - Zlučanyja Štaty
 • to come in mouth - pryjsci ŭ rot
 • to kiss - pacalavać
 • to pay - placić
 • to suck - smaktać
 • today - sionnia
 • toilet - tualiet
 • tomorrow - zaŭtra
 • transsexual - transseksual
 • two girls - dzvie dziaŭčynki
 • United Kingdom - Vialikabrytanija
 • with condom - z preziervatyvam
 • without condom - biez preziervatyva
 • yesterday - ŭčora
 • young - malady
 • your friend - vaš siabar

Phrases

 • Are you married? - Vy žanatyja ?
 • Can I touch? - Ci mahu ja zakranuć ?
 • Come to my hotel? - Prychodźcie da mianie ŭ hateĺ ?
 • Do you have family? - U vas josć dzieci ?
 • Do you like it? - Ci padabajecca vam heta ?
 • Do you speak English? - Vy kažacie pa - anhieĺsku ?
 • How are you? - Jak spravy ?
 • How much is it? - Koĺki heta kaštuje?
 • How old are you? - Koĺki vam hadoŭ ?
 • I like you. - Ty mnie padabaješsia .
 • I want... - Mnie treba ...
 • My name is... - Mianie zavuć ...
 • No, thanks. - Nie, dziakuj .
 • Thank you very much! - Vialiki dziakuj !
 • Thank you. - Dziakuj.
 • Tomorrow again? - Znoŭ Zaŭtra ?
 • What is the time? - Što takoje čas ?
 • What is your name? - Jak ciabie zavuć ?
 • What time? - U jaki čas ?
 • What? - Što ?
 • When? - Kali?
 • Where are you from? - Adkuĺ vy ?
 • Where is it? - Dzie heta ?
 • Where? - Dzie ?
 • Who? - Chto ?
 • Why not? - Čamu nie?
 • Why? - Čamu ?
 • Yes, please. - Tak, kali laska .
 • You are beautiful. - Vy pryhožyja.

Numbers

 • one - adzin
 • two - dva
 • three - try
 • four - čatyry
 • five - piać
 • six - šesć
 • seven - siem
 • eight - vosiem
 • nine - dzieviać
 • ten - dziesiać
 • eleven - adzinaccać
 • twelve - dvanaccać
 • thirteen - trynaccać
 • fourteen - čatyrnaccać
 • fifteen - piatnaccać
 • sixteen - šasnaccać
 • seventeen - siemnaccać
 • eighteen - vasiemnaccać
 • nineteen - dzieviatnaccać
 • twenty - dvaccać
 • twenty one - dvaccać adzin
 • twenty two - dvaccać dva
 • twenty three - dvaccać try
 • twenty four - dvaccać čatyry
 • twenty five - dvaccać piać
 • twenty six - dvaccać šesć
 • twenty seven - dvaccać siem
 • twenty eight - dvaccać vosiem
 • twenty nine - dvaccać dzieviać
 • thirty - tryccać
 • forty - sorak
 • fifty - piaćdziesiat
 • sixty - šesćdziesiat
 • seventy - siemdziesiat
 • eighty - vosiemdziesiat
 • ninety - dzievianosta
 • hundred - sto
 • five hundred - piaćsot
 • thousand - tysiača
 • five hundred thousand - piaćsot tysiač
 • million - miĺjon

See Also

Editing and creating content requires user account. Login, if you have an account

If you don't have an account

Create account now!

Already have an account? Login Now